България

Легенда за Маркова стъпка

Крали Марко бил ловък и смел юнак, който притежавал невиждани и нечувани сили. Славел се като най-силният човек по нашите земи. Хората му се възхищавали. Често пъти той побеждавал диви зверове, биел се храбро с насилници и крадци. Обичал справедливостта.

Веднъж, с неговия снежнобял жребец, скочил от Конявската планина чак до местността „Корията” в село Катрище.

Приземил се върху една скала, но от силния удар едното копито на коня затънало в скалата и оставило ясен отпечатък. Тази скала може да се види и днес на същото място. По-късно овчари разказвали, че докато пасели овцете си, дошъл непознат човек, застанал до скалата и отмерил няколко крачки от нея. Изкопал дълбока дупка и извадил гърне, пълно с жълтици. След това никой не видял и не чул повече за него. На хълм над село Друмохар има един огромен камък. На него има стъпка дълга около 60 см. Друг такъв камък има на Конявската планина. Според легендата тези стъпки са на Крали Марко. Хората вярвали, че такъв е бил разкрачът му.

E-Бюлетин

Име:
Email: